Proces verbaal van constatering

Met een proces verbaal van constatering sta je sterk bij een meningsverschil of schadeclaim.
Het proces verbaal is een juridische akte die strekt tot het leveren van bewijs.
Kerckhoffs en Lasonder is hierin gespecialiseerd.

Proces verbaal van constatering

Een proces-verbaal van constatering is een door de gerechtsdeurwaarder opgestelde verklaring vastgelegd in een rapport, waarin een door de gerechtsdeurwaarder gedane waarneming is vastgelegd. De gerechtsdeurwaarder mag met de zintuigen (zien, horen, ruiken, voelen, proeven) constateren. Het gaat hier in juridische zin om een akte, om een d die dient tot het leveren van bewijs. In de rechtspraktijk wordt een proces-verbaal van constatering als bijzonder sterk ervaren. Met name als het gaat om de neutrale vastlegging van een waarneming waarvoor geen specialistische kennis is vereist.

Vastgoed

 • Vastleggen staat voorafgaande heien
 • Voorinspectie ingebruikname pand
 • Opnemen inboedel bij overlijden
 • Vaststellen van burenhinder
 • Vaststellen van huurschade

Intellectueel eigendom

 • Vastleggen werking machine
 • Constateren schending octrooi
 • Bewijs van cyber criminaliteit
 • Vaststelling tekort betaalde rechten
 • Vaststellen namaak van modellen

Algemeen

 • Vaststellen prijswinnaar skivakantie
 • Copyright schending en plagiaat
 • Eindinspectie kunstcollectie verhuizing
 • Is aan een vonnis voldaan
 • Stankoverlast van dieren

Tarief online proces verbaal

Het opstellen van een proces-verbaal van constatering voor online aangelegenheden kost slechts € 95,- (ex btw) en € 1,50 (ex btw) per pagina van de bijlage (de kopie(ën) van de betreffende internetpagina('s)).

Tarief proces verbaal locatie

Het tarief voor het opstellen van een proces-verbaal op locatie hangt af van een aantal variabelen maar kan al vanaf € 95,- (ex btw). Hiervoor ontvangt u een digitaal rapport ondertekend door de deurwaarder.